Kiến thức

100 câu hỏi và ví dụ khảo sát thương hiệu

Viết các câu hỏi khảo sát tuyệt vời có lẽ là bước quan trọng nhất khi chạy một dự án thông tin chi tiết về người tiêu dùng. Chúng tôi đã liệt kê 100 câu hỏi khảo sát yêu thích, đã được thử và kiểm tra của chúng tôi và phân loại chúng cho bạn.

Viết các câu hỏi khảo sát tuyệt vời có lẽ là bước quan trọng nhất khi chạy một dự án thông tin chi tiết về người tiêu dùng.

Bạn đã dành nhiều giờ lao động đáng kể để quyết định phạm vi, mục tiêu và quy trình thu thập thông tin chi tiết (để đảm bảo bạn hiểu đúng điều này, hãy xem Hướng dẫn đầy đủ về Tạo khảo sát của chúng tôi ), nhưng tất cả điều này sẽ chẳng có ích lợi gì nếu người trả lời không được hỏi những câu hỏi phù hợp để tiết lộ trí thông minh có thể hành động.

Những câu hỏi dài dòng, lan man, khó hiểu, đầy biệt ngữ hoặc thiên vị sẽ khiến người trả lời khó chịu và kết quả là dữ liệu của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Mỗi và mọi câu hỏi bạn viết phải cung cấp cho bạn dữ liệu có thể hành động hoặc những người trả lời đủ điều kiện để họ có thể tiếp tục cung cấp cho bạn dữ liệu có thể hành động. Một câu hỏi không phục vụ cho những mục đích này sẽ làm tăng chi phí và giảm chất lượng — nói cách khác, một ý tưởng thực sự tồi!

Ví dụ về các câu hỏi khảo sát tuyệt vời

Để giúp bạn thực hiện ngay lần đầu tiên, chúng tôi đã liệt kê 100 câu hỏi khảo sát yêu thích, đã được thử và kiểm tra của chúng tôi và phân loại chúng cho bạn bên dưới.

Câu hỏi khảo sát khi bạn muốn biết ai đang sử dụng sản phẩm của mình…

 1. Bạn đã bao giờ mua [danh mục sản phẩm của bạn] chưa?
 2. Bạn đã bao giờ mua sản phẩm [thương hiệu của bạn] chưa?
 3. Bao lâu thì bạn mua hàng từ [thương hiệu của bạn]?
 4. Bạn đã mua [thương hiệu của bạn] trước đây như thế nào? Ví dụ: trực tuyến, trong cửa hàng [thương hiệu của bạn], tại quầy nhượng quyền [thương hiệu của bạn], v.v.
 5. Bạn cũng mua [danh mục sản phẩm] của những thương hiệu nào khác?
 6. Vì những lý do gì bạn chọn [thương hiệu của mình] hơn những thương hiệu khác hiện có?
 7. Trên thang điểm từ 1-10, bạn cảm thấy mức độ trung thành với [thương hiệu của mình] như thế nào?
 8. Bạn có cảm thấy được khen thưởng vì lòng trung thành với [thương hiệu của bạn] không?
 9. Bạn thường xuyên sử dụng hoặc đăng ký dịch vụ [danh mục sản phẩm] nào? Ví dụ: dịch vụ giao hàng, dịch vụ đăng ký, v.v.

Câu hỏi khảo sát khi bạn muốn biết ai có thể đang sử dụng sản phẩm của bạn…

 1. Bạn có thường xuyên mua sắm [danh mục sản phẩm] không?
 2. Bạn thường chọn mua [danh mục sản phẩm] ở đâu nhất?
 3. Bạn muốn cửa hàng nào đã bán [danh mục sản phẩm]?  
 4. Bạn chi bao nhiêu cho [danh mục sản phẩm] trong [khung thời gian]?
 5. Bạn có nhận ra logo của công ty này không?
 6. Bạn nhận ra logo thương hiệu nào sau đây?
 7. Những yếu tố nào đã khiến bạn không mua hàng từ [thương hiệu của bạn] trong quá khứ?
 8. [Thương hiệu của bạn] có thể làm gì khác biệt để khuyến khích bạn mua hàng của họ?
 9. Điều gì khiến bạn lo lắng nhất về [thương hiệu của bạn]?
 10. Điều gì khiến bạn hứng thú nhất về [thương hiệu của bạn]?
  Cách kiểm tra marketing thương hiệu có hiệu quả không ?

Câu hỏi khảo sát về thời điểm bạn muốn biết khi nào người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của bạn…

 1. Khó khăn lớn nhất mà bạn gặp phải để đạt được [x] ngày hôm nay là gì?
 2. [Danh mục sản phẩm] giải quyết vấn đề gì cho bạn?
 3. Yếu tố quan trọng nhất khi quyết định mua [danh mục sản phẩm] là gì?
 4. Bạn sử dụng sản phẩm [danh mục sản phẩm] nào?  
 5. Làm thế nào, nếu ở tất cả, cuộc sống của bạn được cải thiện bởi [thương hiệu của bạn]?
 6. Nếu [thương hiệu của bạn] không còn tồn tại, bạn sẽ mua gì để thay thế?
 7. [Thương hiệu của bạn] có thể làm gì để đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn?
 8. Bạn đã sử dụng gì trước khi bắt đầu sử dụng [thương hiệu của bạn]?

Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng mẫu khảo sát Việc cần làm của chúng tôi, mẫu khảo sát này chỉ yêu cầu bạn một vài thông tin chi tiết để điền một khảo sát được thiết kế trước, tối ưu hóa đầy đủ và sẵn sàng gửi ngay cho người tiêu dùng.

Câu hỏi khảo sát khi bạn muốn biết người tiêu dùng nghĩ gì về sản phẩm của bạn…

 1. Bạn thích điều gì nhất về [thương hiệu của bạn]?
 2. Bạn thích điều gì nhất ở [thương hiệu của bạn]?
 3. Một điều [thương hiệu của bạn] không bao giờ nên ngừng làm là gì?
 4. [Thương hiệu của bạn] đã vượt quá mong đợi của bạn như thế nào trong [khung thời gian]?
 5. Làm thế nào mà [thương hiệu của bạn] không đáp ứng được mong đợi của bạn trong [khung thời gian]?
 6. Sự thất vọng chính của bạn, nếu có, khi sử dụng [thương hiệu của bạn] là gì?
 7. Nếu [thương hiệu của bạn] là một người, bạn sẽ mô tả người đó như thế nào?
 8. Nếu [thương hiệu của bạn] là một người, bạn có nghĩ mình sẽ làm bạn với họ không?
 9. Bạn có muốn làm việc cho [thương hiệu của bạn] không?
 10. Bạn nghĩ [thương hiệu của bạn] đề cao những giá trị nào?
 11. Bạn có nghĩ rằng [thương hiệu của bạn] tạo ra tác động tích cực trên thế giới không?
 12. Thế giới sẽ bỏ lỡ [thương hiệu của bạn] nếu nó không còn tồn tại?
 13. Bạn có tự hào về [thương hiệu của mình] không?
 14. Bạn có tin tưởng [thương hiệu của bạn] không?
 15. Bạn có cảm thấy mức độ phủ sóng của phương tiện truyền thông về [thương hiệu của bạn] chủ yếu là tích cực hay chủ yếu là tiêu cực trong năm qua?

Câu hỏi khảo sát khi bạn muốn biết người tiêu dùng nghĩ gì về đối thủ cạnh tranh của bạn …

 1. Khi nghĩ về các công ty cung cấp [danh mục sản phẩm], bạn nghĩ đến công ty nào?
 2. Khi nghĩ về các công ty cung cấp [danh mục sản phẩm], bạn nghĩ đến công ty nào đầu tiên?
 3. Bạn đã mua [danh mục sản phẩm] từ công ty / công ty nào trong [khung thời gian]?
 4. Bạn sẽ sử dụng từ nào để mô tả [thương hiệu của đối thủ cạnh tranh]?
 5. Lý do chính khiến bạn chọn [thương hiệu của bạn] thay vì [thương hiệu của đối thủ cạnh tranh] là gì?
 6. Những sản phẩm / dịch vụ / tính năng nào khác mà bạn muốn thấy [thương hiệu của bạn] cung cấp?
 7. Những nhà sản xuất khác của [loại sản phẩm] làm tốt hơn [thương hiệu của bạn] điều gì?
 8. Bạn nhận ra thương hiệu nào sau đây?
 9. Thương hiệu nào sau đây khiến bạn hài lòng nhất?
 10. Bạn nghĩ [thương hiệu của bạn] là người dẫn đầu hay đi sau trong [danh mục sản phẩm]?
  Giám đốc thương hiệu đối phó với phản hồi tiêu cực

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu khảo sát Thông minh về đối thủ cạnh tranh của chúng tôi , sử dụng một số câu hỏi ở trên để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết cần thiết để có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của bạn.

Câu hỏi khảo sát khi bạn muốn biết người tiêu dùng sẵn sàng trả bao nhiêu cho sản phẩm của bạn…

 1. Bạn sẽ coi [danh mục sản phẩm] ở mức giá nào mà bạn sẽ không cân nhắc mua nó?
 2. Bạn sẽ coi [danh mục sản phẩm] ở mức giá nào thấp đến mức bạn cảm thấy chất lượng không được tốt lắm?
 3. Ở mức giá nào mà bạn cho là [danh mục sản phẩm] đang trở nên đắt đỏ, vì vậy bạn sẽ phải đắn đo khi mua nó?
 4. Ở mức giá nào bạn sẽ coi [danh mục sản phẩm] là một món hời – một món hời đáng đồng tiền bát gạo?
 5. Bạn cảm thấy sản phẩm nào khác cũng làm công việc tương tự như [thương hiệu của bạn]?
 6. Ai cung cấp giá tốt nhất cho [danh mục sản phẩm]?
 7. Bạn đã / sẽ có những nghi ngờ gì trước khi mua [thương hiệu của bạn]?

Mẫu khảo sát Định giá của chúng tôi cũng có thể giúp bạn bớt khó khăn trong việc thiết lập mức giá phù hợp cho sản phẩm của mình.

Câu hỏi khảo sát khi bạn muốn biết tại sao người tiêu dùng thích hoặc không thích quảng cáo của bạn…

 1. Bạn có xác định được với bất kỳ người nào xuất hiện trong quảng cáo này không?
 2. Bạn muốn thấy ai khác xuất hiện trong quảng cáo này?
 3. Bạn có cảm thấy mình là đối tượng dự định của quảng cáo này không?
 4. Bạn có đồng ý với cách nhân vật nữ / nam đại diện cho dân số nói chung không?
 5. Bạn muốn thấy [loại đối tượng] được trình bày tốt hơn như thế nào?
 6. Bạn có nhận ra thương hiệu nào quảng cáo clip âm thanh / video tĩnh / dây đeo này không?
 7. Bạn muốn hỏi [thương hiệu của bạn] những câu hỏi nào sau khi xem quảng cáo này?
 8. Nếu bạn có thể thay đổi một điều về quảng cáo mà bạn vừa nhìn thấy / nghe thấy, nó sẽ là gì?
 9. Cảm xúc nào mà đoạn quảng cáo này gợi lên trong bạn nhiều nhất?
 10. Quảng cáo có thu hút được sự chú ý của bạn không?
 11. Bạn thích thú / nhận ra hình ảnh nào nhất trong số những hình ảnh này?
 12. Bạn nghĩ quảng cáo đang cố gắng truyền tải thông điệp gì?
 13. Bạn cảm thấy tích cực hơn hay tiêu cực hơn đối với thương hiệu X bây giờ, so với trước khi bạn nhìn thấy quảng cáo này?
 14. Bạn nghĩ quảng cáo này đang yêu cầu bạn thực hiện hành động nào?
 15. Trên thang điểm từ 1-10, bạn có khả năng thực hiện hành động này như thế nào?
 16. Bạn có chia sẻ quảng cáo này với gia đình / bạn bè trên [mạng xã hội] không?

Câu hỏi khảo sát khi bạn muốn biết chiến lược thương hiệu của mình đang hoạt động như thế nào …

 1. Bạn dự định mua sản phẩm / thương hiệu nào trong số những sản phẩm / thương hiệu này trong 6 tháng tới?
 2. Vui lòng xếp hạng các yếu tố này theo thứ tự quan trọng khi quyết định mua sản phẩm nào.
 3. Vui lòng xếp hạng các thương hiệu sau theo thứ tự khả năng bạn cân nhắc chúng cho lần mua hàng tiếp theo của mình.
 4. Bạn hoặc ai đó bạn biết đã từng mua hàng từ [thương hiệu của bạn] chưa?
 5. Bạn đã xem, đọc hoặc nghe bất cứ điều gì trên tin tức và trên phương tiện truyền thông xã hội trong tháng trước có ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận [thương hiệu của bạn] không?
 6. Làm thế nào [thương hiệu của bạn] có thể phản ứng với báo cáo tin tức gần đây mà có thể đảm bảo rằng bạn vẫn trung thành với họ?
 7. Với tất cả những gì bạn biết về [thương hiệu của bạn], bạn nghĩ thông điệp chính của họ là gì?
 8. Bạn nghĩ từ nào trong số những từ này thể hiện tốt nhất [thương hiệu của bạn]?
 9. Bạn sẽ dùng từ gì để mô tả [thương hiệu của bạn]?
 10. Bạn cảm thấy nói chung là tích cực hay tiêu cực về [thương hiệu của bạn]?
  Cách Chipotle trở thành thương hiệu Burrito toàn cầu

Mẫu khảo sát của Bộ theo dõi thương hiệu  là một cách dễ dàng để có được dữ liệu toàn diện về hiệu suất thương hiệu của bạn trên thị trường.

Câu hỏi khảo sát khi bạn muốn biết liệu khách hàng có giới thiệu bạn …

 1. Bạn sẽ mô tả [thương hiệu của mình] với một người bạn như thế nào?
 2. Bạn có khả năng sẽ giới thiệu [thương hiệu của bạn] với kiểu người nào nhất?
 3. Khả năng bạn sẽ giới thiệu [thương hiệu của bạn] cho bạn bè hoặc đồng nghiệp như thế nào?
 4. Những lý do chính mà bạn cho điểm đó là gì?
 5. Khả năng bạn sẽ giới thiệu [thương hiệu của đối thủ cạnh tranh] cho bạn bè hoặc đồng nghiệp như thế nào?
 6. Bạn có cảm thấy [thương hiệu của bạn] phù hợp với nhu cầu của bạn không?

Bảng điều khiển Attest sẽ tính toán NPS cho bạn, tất cả những gì bạn cần làm là chọn loại câu hỏi NPS khi tạo khảo sát của riêng bạn.

Câu hỏi khảo sát khi bạn muốn biết nơi bạn nên quảng cáo…

 1. Bạn [nghe podcast / sở hữu một chiếc loa thông minh / đi du lịch trên tàu điện ngầm London (v.v.)] với tần suất như thế nào?
 2. Bạn có thể nhớ lại những quảng cáo nào khi nhìn / nghe thấy khi thực hiện hoạt động này?
 3. Bạn muốn biết thương hiệu [danh mục sản phẩm] ở đâu nhất?
 4. Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn thấy hoặc nghe thấy các quảng cáo được cá nhân hóa (ví dụ như họ đề cập đến tên của bạn, đề cập đến vị trí của bạn hoặc thời tiết)?
 5. Làm cách nào để bạn tìm thấy một công ty giống như [thương hiệu của bạn] trên Google?
 6. Lần đầu tiên bạn nghe về [thương hiệu của mình] ở đâu?
 7. Bạn sẽ đi đâu đầu tiên để khám phá các sản phẩm / giải pháp trong [danh mục sản phẩm]?
 8. Quảng cáo hay nhất bạn đã thấy hoặc nghe trong tháng trước là gì?
 9. Bạn đã nhìn thấy hoặc nghe thấy quảng cáo này ở đâu?

Để có thêm lời khuyên về cách viết câu hỏi khảo sát tuyệt vời và hướng dẫn cho phần còn lại của quy trình tạo khảo sát, hãy xem Hướng dẫn tạo khảo sát của chúng tôi .

Và hãy nhớ rằng, nền tảng công nghệ của Wikitrendy có thể giúp kết nối thương hiệu của bạn với hơn 100 triệu người tiêu dùng trên 80 quốc gia – chỉ trong 3 bước đơn giản. Nếu bạn cần câu trả lời ngay hôm nay, hãy liên hệ để biết cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Author

wikimen

Liên hệ admin nhé.